Styrelsen består 2019/20 av 

Linn Elvkull , Ordförande
Stig-Erik Nerman, Sekreterare
Göran Hülphers, Kassör
Jill Widén, Ledamot. Handhar medlemsförteckningen
Jenny Hülphers, Ledamot.  Gör foldrar, affischer och marknadsföringsmaterial

Kontakt med föreningen görs vi denna hemsidas kontaktformulär.

Örebro kammarmusikförening 
Organisationsnummer: 875002-4039

Plusgiro: 6456057-6